УСЛУГИ

Конроль за проектированием

Būvprojektu uzraudzības diferencēšana saskaņā ar EN 1990 prasībām

Saskaņā ar EN 1990 Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi prasībām iespējami trīs Projekta uzraudzības līmeņi (DSL). Projekta vadības līmeņi var būt saistīti ar drošuma klasēm, kas izraudzītas vai izvēlētas atkarībā no konstrukcijas svarīguma un saskaņā ar nacionālajām prasībām vai projekta institūciju, un tiek realizētas caur atbilstošiem kvalitātes vadības pasākumiem.

Projekta uzraudzības līmenim DSL 3 (uzraudzības raksturojums - paplašināta uzraudzība), saskaņā ar EN 1990 norādēm paredz šādas minimālās prasības statisko aprēķinu, rasējumu un specifikāciju pārbaudei, kuru veic organizācija, kas nav sagatavojusi būvprojektu.

Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi