Par projektu

Esošā ēka ir bijušā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas ēka, Meldru ielā 3a, Rīgā

Ēkai ir esošs pagrabstāvs, kura apakšējā atzīmē ir -10,700, un uz pamatu plātnes darbojas ap 10 m ūdens staba spiediens.
No 3 apakšzemes stāviem tiek izmantots tikai augšējais, ierīkojot nepieciešamos papildus konstrukciju elementus – kolonnas un pārsegumus.
Ēkai tiek piebūvēta sporta zāle ar pagrabstāvu visā tās platībā.

Arhitektūra un BPV: SIA „ART FUNDUS”

Gallerija › Esošā ēka ir bijušā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas ēka, Meldru ielā 3a, Rīgā