PAKALPOJUMI

Būvuzraudzība, projektu vadība

Tehniskā un finanšu uzraudzība.
Objektu Būvuzraudzība.

  • ēku būvuzraudzība;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas būvmontāžas darbu būvuzraudzība;
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzība;
  • nojaukšanas darbu būvuzraudzība.

 

Iepirkumu organizēšana.
Izmaksu vadība, noteikšana, prognoze. Finanšu plūsmas atskaite.
Līgumu administrēšana. FIDIC.
Būvdarbu kalendāra grafiku kontrole.
Būvniecības ierosinātāja pārstāvniecība Open Book sadarbības sistēmā ar Būvdarbu veicēju.
Izpildāmo Būvdarbu kontrole.
Objekta pieņemšanas ekspluatācijā procesa vadība.

 

Lai nodrošinātu maksimālo rezultātu, būvētājam ir jānodrošina
neatkarīgs tehniskais konsultants. Mūsu kompānija nodrošina
neatkarīgo kompetentu speciālistu piedalīšanos Būvniecības
procesā, kuri precīzi ievēro Būvniecības ierosinātāja intereses.

Daudzmultifunkcionāla kompleksa jaunbūve Dreiliņos

Daudzmultifunkcionāla kompleksa jaunbūve Dreiliņos

Daudzmultifunkcionāla kompleksa jaunbūve Dreiliņos – ir teju 20 tūkst. kv. m liela būvobjekta jaunbūve ar tam pieguļošas teritorijas labiekārtošanu un ārējo inženiertīklu izbūvi. Modernāko tehnoloģiju pielietošana, vakuuma lietus novadsistēmas izbūve, rekuperācija, polivinilhlorīda membrānas jumta segums, milzīgas konsoles un citi inženiertehniskie risinājumi liek lepoties par mūsu valstī šāda mēroga realizējamām būvniecības iecerēm.

lasīt vēl...
Bērnudārza un skolas rekonstrukcija par biroja telpām un noliktavām Ozolu ielā 28, Jaunmārupē, Mārupes nov.

Bērnudārza un skolas rekonstrukcija par biroja telpām un noliktavām Ozolu ielā 28, Jaunmārupē, Mārupes nov.

Pilnīga iekonservēta objekta pārbūve par mūsdienu biroju ēku ar noliktavu un garāžu. Biroju ēka harmoniski ieslēgta noliktavas un garāžas apjomā. Plaša labiekārtota teritorija nodrošina ērtu biroju apmeklēšanu.

lasīt vēl...
Baltic Cold Terminal

Baltic Cold Terminal

Baltic Cold Terminal – termināla pārbūves (rekonstrukcijas) uzraudzība. Būvniecības ieceres realizācijas rezultātā tika pārbūvēta (rekonstruēta) termināla būve, pilnībā nomainīti inženiertīkli, izveidota aukstumapgāde, uzstādīti moderni kompresori, veidotas vairākas aukstuma kameras un šoka kamera pārtikas produkciju sasaldēšanai un glabāšanai. Veikta objekta ārējo inženiertīklu izbūve, labiekārtota teritorija.

lasīt vēl...
Pašapkalpošanās automazgātavas

Pašapkalpošanās automazgātavas

Pašapkalpošanās automazgātavu WASH & DRIVE būvdarbu būvuzraudzība Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī. Būvuzraudzība sevī iekļāva gan vispārīgo būvdarbu būvuzraudzību, gan inženiertīklu sistēmu būvdarbu būvuzraudzību. Nopietna uzmanība tika veltīta vides aizsardzības pasākumiem.

lasīt vēl...
Bauskas Mūzikas skolas pārbūve

Bauskas Mūzikas skolas pārbūve

Bauskas Mūzikas skolas pārbūves ietvaros tika izbūvēts 3. (tehniskais) stāvs, tika veikta jumta, inženiertīklu (arī ventilācijas un apkures sistēmas) pārbūve.

lasīt vēl...
Biroju ēkas ar noliktavu rekonstrukcijas būvuzraudzība Rasas ielā 5, Rīgā

Biroju ēkas ar noliktavu rekonstrukcijas būvuzraudzība Rasas ielā 5, Rīgā

Biroju ēkas ar noliktavu rekonstrukcijas būvuzraudzība Rasas ielā 5, Rīgā. Rekonstrukcijas darbu ietvaros tika ievērota mūsdienu pieredze vienlaikus ievērojot tradicionālās vērtības būvdarbu tehnoloģiju izvēlē.

lasīt vēl...
Mežotnes pamatskolas pārbūve

Mežotnes pamatskolas pārbūve

Mežotnes skolas pārbūves ietvaros tika veikta jumta pārbūve, ventilācijas, apkures sistēmas atjaunošana.

lasīt vēl...
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 14. korpusa pārbūve

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 14. korpusa pārbūve

Vecā korpusa virszemes daļa tika nojaukta, tā vietā uzbūvēts jauns korpuss, kurā ir organizēta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virtuve. Korpuss tika izbūvēts uz esošiem pamatiem.

lasīt vēl...
Kandavas internātvidusskolas sporta zāles atjaunošana

Kandavas internātvidusskolas sporta zāles atjaunošana

Kandavas internātvidusskolas sporta zāles atjaunošana. Ventilācijas, apkures sistēmas atjaunošana.

lasīt vēl...
Izglītības un zinātnes ministrijas ēka

Izglītības un zinātnes ministrijas ēka

Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas iekšējās apdares un inženiertīklu atjaunošanas darbu būvuzraudzība veikta komplicētos apstākļos, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju. Ir rūpīgi saglabāti vēsturiskie telpu aprīkojuma elementi, līdz par kontaktrozetēm un ventilācijas restēm. Jaunie elementi iespēju robežās tika piemeklēti tuvu oriģinālizpildījumam. Ar visu pietāti tika izvērtēta iespēja ievērot oriģināltehnoloģiju, rūpīgi tika atjaunoti koka logi un durvis. Ar īpašu, satraukuma pilnu pieeju tika atjaunotas ministra un tai pieguļošo telpu apdare.

lasīt vēl...
Kandavas internātvidusskola

Kandavas internātvidusskola

Kandavas internātvidusskola – mūsu objekts, ar kuru mūsu kompānija var patiesi lepoties ilggadīgas sadarbības un vairāku panākumu dēļ. Ir paveikti vairāki būvniecības ieceres realizācijas projekti – ventilācijas sistēmas izbūve un logu nomaiņa, klašu un atpūtas telpu apdares atjaunošana, jaunu un modernu garderobju un komfortablu dušas telpu izbūve, skolas teritorijas labiekārtošana. Par Kandavas internātskolā paveiktiem darbiem var lepoties, zinot ka pasūtītājs ir gandarīts un patiešām ir pateicīgs. Īstenojot pasūtītāja būvniecības ieceres, tika panākta 20. gs. 50. gadu oriģināltehnoloģija, kas šobrīd jau droši tiek vērtēta par ekskluzīvu.

lasīt vēl...
Lauksaimniecības produkcijas noliktavas jaunbūve Dagdā

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas jaunbūve Dagdā

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas jaunbūve Dagdā ne tikai kļuva par uzaicinājumu mūsu uzņēmumam uzraugāmā objekta atrašanās vietas liela attāluma dēļ, bet arī ir likusi mūsu uzņēmumam no jauna sākt skatīties uz Zilo ezeru zemi – veicot šī būvobjekta būvuzraudzību esam apzinājušies: Latgales pamatiedzīvotāji ir sirsnīgākie un vismīļīgākie ļaudis. Būvniecība veikusies raiti un atstājusi visiem būvniecības dalībniekiem vien vislabāko iespaidu par paveikto komandas darbu.

lasīt vēl...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana, Līvciema ielā 25, 27, Rīgā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana, Līvciema ielā 25, 27, Rīgā

Divu, blakus stāvošu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana. Būvniecības ieceres ietvaros tika paaugstināta ārējo norobežojošo konstrukciju (3.stāva pārsegums, sienas, pamati) termiskā pretestība. Sienas tika nosiltinātas, bet to ārējā apdare tika veidota no fasādes apdares plātnēm Temsi. Objektā tika īstenota ventilējamo fasāžu sistēma, kas vienlaikus ir gan arhitektoniski kvalitatīvāka salīdzinājumā ar ierastājām siltināšanas sistēmām, gan arī ir ilgtspējīgāka mūsu klimatiskajos apstākļos.

lasīt vēl...
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas logo Vidusskola-1 Baltic Cold Terminal Balt Cargo Solutions
Knauf BRIZ Marine Care Baltic Wash & Drive
Kandavas novada izglītības pārvalde Kandavas kultūras nams Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks Kārļa Mīlenbaha vsk
LLU Sporta nams