PAR MUMS

Konsultācijas

Mēs palīdzam pasūtītājam gūt optimālos projekta risinājumus pie zināmiem izejas datiem un iespējām. Mēs palīdzam pasūtītājam radīt vēlamo īsākā laikā un pieņemamākā veidā. Projektēšanas ietvaros mēs sniedzam pasūtītājam projektēto risinājumu realizācijai nepieciešamos finanšu un laika ieguldījumus, respektējot tos abus.