Par projektu

LLU Sporta nama bojāto konstrukciju atjaunošanas būvuzraudzība Raiņa ielā 1, Jelgavā

Sporta nama baseina, pārseguma, pamatu konstrukciju atjaunošanas būvuzraudzība. Būvdarbu laikā tika nomainītas dzelzsbetona konsoles pret tērauda konsolēm apkārt baseinam. Virs konsolēm tika ierīkots jauns monolīta dz/b pārsegums. Zem baseina tika veikta nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana. Īpaša uzmanība tika veltīta hidroizolācijas darbiem. Būvdarbu rezultātā atjaunotās būvkonstrukcijas tika atzītas par drošām un tika atsākta Sporta nama ekspluatācija.

Gallerija › LLU Sporta nama bojāto konstrukciju atjaunošanas būvuzraudzība Raiņa ielā 1, Jelgavā