Par projektu

Baltic Cold Terminal būvuzraudzība

Baltic Cold Terminal – termināla pārbūves (rekonstrukcijas) uzraudzība. Būvniecības ieceres realizācijas rezultātā tika pārbūvēta (rekonstruēta) termināla būve, pilnībā nomainīti inženiertīkli, izveidota aukstumapgāde, uzstādīti moderni kompresori, veidotas vairākas aukstuma kameras un šoka kamera pārtikas produkciju sasaldēšanai un glabāšanai. Veikta objekta ārējo inženiertīklu izbūve, labiekārtota teritorija.

Gallerija › Baltic Cold Terminal būvuzraudzība