Par projektu

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Pirmā ielā 43, Ādažos, Ādažu novadā

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Pirmā ielā 43, Ādažos, Ādažu novadā. Atjaunoti tiek jumta segums, apkures sistēma, nomainīti koplietošanas telpu logi un durvis. Paaugstināta ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskā pretestība. Objekts ir lielāka atjaunota dzīvojamā māja Ādažos.

Gallerija › Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Pirmā ielā 43, Ādažos, Ādažu novadā