Par projektu

Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas atjaunošanas būvuzraudzība

Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas iekšējās apdares un inženiertīklu atjaunošanas darbu būvuzraudzība veikta komplicētos apstākļos, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju. Ir rūpīgi saglabāti vēsturiskie telpu aprīkojuma elementi, līdz par kontaktrozetēm un ventilācijas restēm. Jaunie elementi iespēju robežās tika piemeklēti tuvu oriģinālizpildījumam. Ar visu pietāti tika izvērtēta iespēja ievērot oriģināltehnoloģiju, rūpīgi tika atjaunoti koka logi un durvis. Ar īpašu, satraukuma pilnu pieeju tika atjaunota ministra un tai pieguļošo telpu apdare.

Gallerija › Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas atjaunošanas būvuzraudzība