Par projektu

Mežotnes pamatskolas pārbūves būvuzraudzība

Mežotnes skolas pārbūves ietvaros tika veikta jumta pārbūve, ventilācijas, apkures sistēmas atjaunošana. Pazemes stāva grīdu pārbetonēšana, drenāžas sistēmas, kā arī lietus kanalizācijas izbūve, ārējo norobežojošo konstrukciju termiskās pretestības uzlabošana. Virtuvē tika nomainītas nosūces. Skolai ieliktas jaunas ārējās durvis, atjaunotas ārējās kāpnes. Veikta teritorijas labiekārtošana. Izbūvētas jaunas kāpnes uz bēniņiem, atjaunots blīvējums starp logiem un sienu ailēm.

Gallerija › Mežotnes pamatskolas pārbūves būvuzraudzība