PAKALPOJUMI

Pēcsaspriegtā betona tehnoloģija

Mūsu kompānija piedāvā iepriekšsaspriegto monolīto konstrukciju projektēšanu. Tehnoloģijas pamatā ir augsti izturīgu trošu pielietošana (stiegrošana), ar turpmāko spriegošanu, šādi tiek nodrošināta betona apspiešana. 
Šo tehnoloģiju lietobiroju un dzīvojamo ēku pārsegumos, daudzstāvu autostāvvietās, plātnēs uz grunts, tiltos, silosos, sporta stadionos. 

Būtībā starp augšējo un apakšējo stiegrojuma sietu ierīkojamā pārsegumā tiek ieguldītas tērauda troses. Troses atrodas kanālu veidotājā, lai tiktu novērsta betona saķere ar trosi. 
Betonam uzņemot 70-75% no tā projektētās stiprības, uz dzelzsbetona konstrukcijas galiem pieliek slodzi, uzstiepjot troses - tiek veikta konstrukcijas spriegošana. Troses uzstiepj ar hidraulisko domkrātu palīdzību attiecībā pret enkuriem. 
Rezultātā tiek nodrošināta lieci izraisošo slodžu pārdale no betona uz trosēm. Paņēmiens tiek balstīts uz betona īpašības kļūst izturīgākam pret sagraušanu, to iepriekš saspiežot.