Par projektu

Pašapkalpošanās automazgātavu jaunbūves būvuzraudzība

Pašapkalpošanās automazgātavu WASH & DRIVE būvdarbu būvuzraudzība Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī. Būvuzraudzība sevī iekļāva gan vispārīgo būvdarbu būvuzraudzību, gan inženiertīklu sistēmu būvdarbu būvuzraudzību. Nopietna uzmanība tika veltīta vides aizsardzības pasākumiem.

Gallerija › Pašapkalpošanās automazgātavu jaunbūves būvuzraudzība